سفید برفی عباس کیارستمی

عباس کیارستمی در مجموعه سفید برفی که حاوی نمونه‌های مفهومی‌تری از آثار وی در همین سری است، با مقاومتی پایدار در برابر جذابیت‌های طبیعت، تصاویری به ظاهر ساده را دستمایه‌ای برای طرح اشارت ذهنی و کنایه‌های استعاری خود کرده تا با عبور از ماهیت رمانتیک منظره، در دنیایی خیالی و انتزاعی سیر ‌کند. درنتیجه نگاه مخاطب خود را از سطح دریافت‌های طبیعت‌گرایانه ارتقاء داده و به بازی معانی و دلالت‌های نمادین در ورای عناصر طبیعی چون برف و درخت معطوف می‌سازد.

محتوای این آثار، نه تجلیل از طبیعت به‌سان مناظر رمانتیک کارت پستال‌ها، بلکه بیان عمق پیچیدگی‌های هستی و ادراک ذهنی ما نسبت بدان است. روایت کیارستمی، جنبه‌های متناقض در پدیدارها و نیروی استعاری آنها را خطاب قرار می دهد. به همین سان تصاویرش از سطح تأثیرگذاری بصری صرف،‌ همانند یک نقاشی منظره یا عکاسی از طبیعت،‌ فراتر رفته و مخاطب خویش را با لایه‌های پیچیده معانی در ترکیب‌های خالص و پالایش یافته مواجه می‌سازد.

تاریخ برپایی نمایشگاه
شروع: ۴ اسفند ۱۳۹۱
پایان: ۳۰ فرودین ۱۳۹۲

Did you like this? Share it!

0 comments on “سفید برفی عباس کیارستمی

Comments are closed.