گالری بوم

گالری غیرانتفاعی برای

هنرمندان معاصر و

هنر دوستان

هنرمندان

نمایشگاه ها

رویدادها و اخبار

درباره ما

گالری بوم با هدف نمایش هنر پیشتاز و معرفی هنرمندان صاحب اعتبار ایران به علاقمندان به هنر تاسیس گردیده تا فرصتی شایسته برای ارائه خلاقیت های هنری فراهم سازد. این ابتکار نمادی است از ستایش هنر، اهتمام به فرهنگ پروری و ادای دین به دستاوردهای هنرمندان معاصر ایران که صحنه هنر جهانی را تحت تاثیر قرار داده اند.